MF 801 SEMARANG TEAK

MF 801 SEMARANG TEAK

    Kích cỡ: 1288 mm (L) x 192 mm (W) x 8 mm (T)

    Số lượng: 8 Tấm / Hộp

    Diện tích: 1.98 m2 / Hộp

    Loại: Phim gỗ đơn

  • Giá Liên hệ

Bạn cần tư vấn ?