FE 879A NEW SUMATRAN TEAK

FE 879A NEW SUMATRAN TEAK

    Kích cỡ: 1200 mm (L) x 137 mm (W) x 12 mm (T)
    Số lượng: 6 Tấm / Hộp
    Diện tích: 0.9864 m2 / Hộp
    Loại: Phim gỗ đơn
  • Giá Liên hệ

Bạn cần tư vấn ?