FE 560 CANYON ACACIA

FE 560 CANYON ACACIA

    Kích cỡ: 1200 mm (L) x 137 mm (W) x 12 mm (T)

    Số lượng: 6 Tấm / Hộp

    Diện tích: 0.9864 m2 / Hộp

    Loại: Phim gỗ đơn

  • Giá Liên hệ

Bạn cần tư vấn ?